(044) 501-12-28

Украина, 01033,
г. Киев, ул. Паньковская, 20, оф.1
info@wconsulting.com.ua

Д.Ю. Консалтинг

На главную Законодательство

Нормативные акты

Нормативно правовой и методической базой при выполнении нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель в пределах населенных пунктов) есть:

 

ОСНОВИ ОЦІНКИ
1. Закон України № 2658-III „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року
2. Закон України №1378 „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року
3. Національний стандарт №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10 вересня 2003 року №1440
4. Національний стандарт №2 „Оцінка нерухомого майна” від 28 жовтня 2004 року №1442
5. Національний стандарт №3 “Оцінка цілісних майнових комплексів” від 29 листопада 2006 року №1655
6. Національний стандарт №4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності” від 3 жовтня 2007 року №1185
7. Постанова КМУ №1891 „Про затвердження Методики оцінки майна” від 10 грудня 2003 року
8. Наказ ФДМУ №100 (74/610) „Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації” від 20 березня 1995 року
9. Постанова КМУ №1531 „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11 жовтня 2002 року
10. Наказ Держкомзем України №2 від 09.01.2003р. “Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок”
СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ
11. Наказ ФДМУ №105 (№135/8734) «Про затвердження Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах» від 23.01.2004 року
12. Постанова КМУ №1447 „Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток” від 26 вересня 2002 року
13. Наказ ФДМУ №2929/227 (№135/8734) «Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва» від 23.12.2004 року
14. Постанова КМУ №1360 „Про затвердження Порядку продажу у 2006 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації” від 26 вересня 2006 року
15. Наказ ФДМУ №1523 (№1123/12997) „Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна” від 03 жовтня 2006 року
16. Наказ Мінюста та ФДМУ №1335/5/1159 “Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів” від 24 липня 2009 року
17. Наказ ФДМУ №3162 “Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік” від 13 грудня 2005 року
18. Наказ ФДМУ №740 “Про затвердження Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності” від 25 червня 2008 року
19. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №55 «Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна» від «18» червня 2007 року
ОЦІНКА ПРИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
20. Закон України №2163-XII „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року
21. Закон України №2173-XII „Про приватизаційні папери” від 6 березня 1992 року
22. Закон України №2482-XII „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року
23. Закон України №1953-IIII „Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 14 вересня 2000 року
24. Наказ ФДМУ №671 (№561/9160) «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації об’єктів незавершеного будівництва» від 05.05.2004 року
25. Постанова КМУ №803 „Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності” від 6 червня 2007 року
26. Наказ ФДМУ №377 “Щодо затвердження Порядку оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід’ємні поліпшення, здійснені за час його оренди, під час приватизації” від 27.02.2004 року
27. Наказ ФДМУ №1477 (№573/3866) «Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю» від 30.07.1999 року
28. Закон України №89/87-ВР „Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 19 лютого 1997 року
29. Закон України №1076-XIV „Про господарську діяльність у Збройних Силах України” від 21 вересня 1999 року
ОЦІНКА ПРИ ОРЕНДІ
30. Закон України №2269-XII „Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року
31. Закон України №161-XIV „Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року
32. Постанова КМУ №786 „Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” від 4 жовтня 1995 року
33. Постанова КМУ №629 „Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди…” від 10 серпня 1995 року
ОЦІНКА В ІНШИХ ВИПАДКАХ
34. Закон України №2654-XII “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року
35. Закон України №898-IV “Про іпотеку” від 5 червня 2003 року
36. Закон України №4038-XII “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 року
37. Закон України №606-XIV “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року
ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ
38. Закон України №1378 „Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року
39. Земельний кодекс
40. Постанова КМУ №1531 „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок” від 11 жовтня 2002 року
41. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
42. Методика грошової оцінки землі несільськогосподарського призначення